dilluns, 19 de desembre del 2011

US DESITGEM BONES FESTES!!

Dos desitjos, Il.lusió i treball.

Treballar amb il.lusió i il.lusionar-nos amb la feina ben feta.           FUNDACIÓ OSONA GASTRONOMIA

dilluns, 12 de desembre del 2011

VIC, Ciutat UNESCO de la Gastronomia

Vic es postula per esdevenir, ciutat UNESCO de la Gastronomia


La Postulació s’ha presentat a la Sala dels Consellers de l’Ajuntament de Vic i ha comptat amb la presència del President del Gremi d'Hostaleria d'Osona, Joan Naudó, de la 1a tinent d’alcalde de l’ajuntament, Anna Erra, i de l’alcalde, Josep M. Vila d’Abadal, que han manifestat el ple suport del consistori a aquesta iniciativa, promoguda des del Gremi d’Hostaleria d’Osona, i que es podria fer realitat la primavera de l’any vinent. En cas de tirar endavant, la designació comportaria molts beneficis per a la ciutat i per a la comarca.
El procés s’ha portat amb discrecció per tal d’evitar que durant aquest període de preparació sorgís alguna altra ciutat espanyola que també volgués optar a formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, ja que només ho pot fer una ciutat per cada tema i per cada Estat membre. Aquesta xarxa, creada el 2004, mira de vincular diferents ciutats del món perquè comparteixin coneixements, experiències i habilitats, formació, i activitats empresarials i culturals. Actualment hi ha tres ciutats UNESCO de la Gastronomia: Popayán, a Colòmbia; Chengdu, a Xina; i Óstersund, a Suècia.

Un cop superada aquesta primera etapa del projecte, es confeccionarà el document definitiu que es presentarà a la UNESCO per tal que Vic esdevingui la quarta Ciutat Creativa de la Gastronomia a tot el món. Aquest fet situaria Vic al mapa de ciutats culturals, li donaria prestigi i reconeixement, i facilitaria que esdevingués un important pol d’atracció turística i un motor econòmic que repercutiria també a la resta de la comarca d’Osona. A més, les relacions amb les altres ciutats creatives del món enriquirien el país a nivell cultural, tecnològic i de coneixements.

L’aval de la UNESCO suposaria disposar d’un segell de qualitat vàlid a tot el món. Vic, Osona i en conseqüència també Catalunya, se situaria en el mapa mundial pel que fa al turisme gastronòmic, amb totes les implicacions positives que això comportaria. A més, es potenciarien els productes alimentaris del territori en tot el seu procés, des del cultiu, la cria, la transformació fins a la distribució i comercialització.