dilluns, 12 de desembre de 2011

VIC, Ciutat UNESCO de la Gastronomia

Vic es postula per esdevenir, ciutat UNESCO de la Gastronomia


La Postulació s’ha presentat a la Sala dels Consellers de l’Ajuntament de Vic i ha comptat amb la presència del President del Gremi d'Hostaleria d'Osona, Joan Naudó, de la 1a tinent d’alcalde de l’ajuntament, Anna Erra, i de l’alcalde, Josep M. Vila d’Abadal, que han manifestat el ple suport del consistori a aquesta iniciativa, promoguda des del Gremi d’Hostaleria d’Osona, i que es podria fer realitat la primavera de l’any vinent. En cas de tirar endavant, la designació comportaria molts beneficis per a la ciutat i per a la comarca.
El procés s’ha portat amb discrecció per tal d’evitar que durant aquest període de preparació sorgís alguna altra ciutat espanyola que també volgués optar a formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, ja que només ho pot fer una ciutat per cada tema i per cada Estat membre. Aquesta xarxa, creada el 2004, mira de vincular diferents ciutats del món perquè comparteixin coneixements, experiències i habilitats, formació, i activitats empresarials i culturals. Actualment hi ha tres ciutats UNESCO de la Gastronomia: Popayán, a Colòmbia; Chengdu, a Xina; i Óstersund, a Suècia.

Un cop superada aquesta primera etapa del projecte, es confeccionarà el document definitiu que es presentarà a la UNESCO per tal que Vic esdevingui la quarta Ciutat Creativa de la Gastronomia a tot el món. Aquest fet situaria Vic al mapa de ciutats culturals, li donaria prestigi i reconeixement, i facilitaria que esdevingués un important pol d’atracció turística i un motor econòmic que repercutiria també a la resta de la comarca d’Osona. A més, les relacions amb les altres ciutats creatives del món enriquirien el país a nivell cultural, tecnològic i de coneixements.

L’aval de la UNESCO suposaria disposar d’un segell de qualitat vàlid a tot el món. Vic, Osona i en conseqüència també Catalunya, se situaria en el mapa mundial pel que fa al turisme gastronòmic, amb totes les implicacions positives que això comportaria. A més, es potenciarien els productes alimentaris del territori en tot el seu procés, des del cultiu, la cria, la transformació fins a la distribució i comercialització.